Deze website

Wat is de bedoeling van deze website?

Het doorgeven van mijn ervaringen is een middel om te komen tot een website die meerdere doelen dient.
Ook de nieuwsitems uit de medische wereld, de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en ervaringen van medepatiënten krijgen een plaats.

U als burger, patiënt, mantelzorger, medicus, politicus etc.

Er komt veel nieuws tot ons komt als burger, patiënt, mantelzorger, medicus, politicus, en iedereen heeft daarin zijn eigen beleving en ervaring of aandeel. Het nieuws raakt ons. Omdat het ons zelf betreft, of ouder(s), kind(eren). Voor anderen geldt dat zij betrokken zijn bij besluitvorming, maar soms op afstand staan. Er is steeds meer de roep tot een duidelijke lijn voor hen die te maken krijgen met andere besluitvorming. Bezuiniging, terugtrekken van de overheid, het meer op zichzelf of mantelzorg of familie aangewezen te zijn geeft een onzekerheid.

Wilt u uw verhaal delen?

Graag ben ik ook benieuwd naar uw/jou verhaal. Via de contact pagina is het mogelijk om contact met mij op te nemen.

Deze pagina is gemaakt in november 2018 en wordt nog bijgewerkt.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.